5 12, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 05/12/2017

05/12/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

29 11, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 04/12/2017

29/11/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

13 11, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 17/11/2017

13/11/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

1 11, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 02/11/2017

01/11/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

27 10, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 01/11/2017

27/10/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

 

21 08, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 25/08/2017

21/08/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

1 08, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 01/08/2017

01/08/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

27 07, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 31/07/2017

27/07/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

10 07, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 14/07/2017

10/07/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|

28 06, 2017

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας 28/06/2017

28/06/2017|ΔΚ Λουτρακίου-Περαχώρας|