3 08, 2017

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 07/08/2017

03/08/2017|Λιμενικό Ταμείο|

13 07, 2017

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 17/07/2017

13/07/2017|Λιμενικό Ταμείο|

21 06, 2017

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 23/06/2017

21/06/2017|Λιμενικό Ταμείο|

27 05, 2017

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 29/05/2017

27/05/2017|Λιμενικό Ταμείο|

14 04, 2017

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» 18/03/2017

14/04/2017|Λιμενικό Ταμείο|

14 02, 2017

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» 15-2-2017

14/02/2017|Λιμενικό Ταμείο|

27 01, 2017

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ».

27/01/2017|Λιμενικό Ταμείο|

23 12, 2016

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 30/12

23/12/2016|Λιμενικό Ταμείο|

23 12, 2016

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 29/12

23/12/2016|Λιμενικό Ταμείο|

9 12, 2016

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 13/12 (7:00μ.μ.)

09/12/2016|Λιμενικό Ταμείο|