12 12, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 15/12/2017

12/12/2017|Οικονομική Επιτροπή|

8 12, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 11/12/2017

08/12/2017|Οικονομική Επιτροπή|

6 12, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 07/12/2017

06/12/2017|Οικονομική Επιτροπή|

30 11, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 04/12/2017

30/11/2017|Οικονομική Επιτροπή|

29 11, 2017

Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 29/11/2017

29/11/2017|Οικονομική Επιτροπή|

22 11, 2017

Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 22/11/2017

22/11/2017|Οικονομική Επιτροπή|

18 11, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 20/11/2017

18/11/2017|Οικονομική Επιτροπή|

 

10 11, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 14/11/2017

10/11/2017|Οικονομική Επιτροπή|

8 11, 2017

Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 09/11/2017

08/11/2017|Οικονομική Επιτροπή|

3 11, 2017

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 07/11/2017

03/11/2017|Οικονομική Επιτροπή|