13 10, 2017

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας τροφίμων προς κάλυψη των αναγκών του ν.π.δ.δ. ΔΟΚΟΠΑΠ (6ος, 7ος & 9ος τμημ.προϋπ/σμοί της 19/2017 μελέτης)

13/10/2017|Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

2 10, 2017

Προμήθεια και εγκατάσταση διαδρόμου στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων

02/10/2017|Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

σε μορφή WORD σε μορφή WORD

2 10, 2017

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΓΙΩΝ ΘΕΩΔΩΡΩΝ ́

02/10/2017|Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

σε μορφή WORD

23 08, 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

23/08/2017|Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

16 08, 2017

Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων

16/08/2017|Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

13 07, 2017

Προμήθεια τεχνητού χλοοτάπητα για το γήπεδο Περαχώρας

13/07/2017|Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

σε μορφή WORD

11 07, 2017

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΤΑΞΗΣ ΙΛΥΟΣ Ε.Ε.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

11/07/2017|Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

10 07, 2017

Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Περαχώρα ΟΤ 36-49

10/07/2017|Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

σε μορφή WORD

6 07, 2017

Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Περαχώρα (Ο.Τ. 36 – 49) (Αριθ. μελ. 1/2017)

06/07/2017|Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|

20 06, 2017

Επιτήρηση Απόδοσης, Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων

20/06/2017|Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|